RSS

Mācību satura apguves lingvodidaktiskie principi. ( LAT 2 apguves pamatprincipi)

12 Jan

Princips

Skaidrojums

 

Runas darbības prioritātes pr.

Tas paredz 1) automatizēt noteiktu runas materiālu līdz brīdim, kad cilvēks sāk lasīt un rakstīt, 2) izmantot rakstīto valodu par redzes uztveres pastiprinātāju (vēlāk), 3) pēc iepazīšanās ar tekstu (kad cilvēks jau lasa) izvērst darbu ar runāto valodu. …
 

Situativitātes pr.

Situativitāte ir svarīgs runas mācīšanās nosacījums, jo

1) situācija ir stimuls runāšanai, 2) situācija nosaka valodas līdzekļu izvēli, tādējādi veicinot audzēkņu sociolingvistisko kompetenci, 3) situācijā atklājas sarunbiedru attiecības, kas mudina veikt noteiktas runas darbības (lūgt, pārliecināt, noliegt, informēt u. tml.), 4) runas situācijā norisinās aktīva, dinamiska mijiedarbība, kuras pamatā ir interese, vēlme un vajadzība runāt.

Situativitātes pr. paredz

1)valodas materiāla atlasi un strukturēšanu atbilstoši komunikatīvajai situācijai, 2) situāciju izvēli atbilstoši skolēnu vecumposma ped. psihol. īpatnībām, interesēm un vajadzībām, aktualizējot viņu pieredzi, 3) situāciju izspēli, akcentējot runas ekspresivitāti (arī neverbālos līdzekļus) …

 

Funkcionalitātes pr.

Tas priekšplānā izvirza runas vienības funkciju, nevis runas vienības formālo pusi. F.pr. nosaka to, ka valodas līdzekļi, gramatiskās formas tiek izvēlēti atkarībā no runas nolūka un ka valodas likumi atklājas to lietojumā.
 

Socializācijas pr.

Tas paredz veidot

1)demokrātisku, interaktīvu mācību vidi, 2)iedrošinošu mācību atmosfēru, 3) grupu un pāru darbu, 4)sociālo situāciju, kur katrs audzēknis tiek pieņemts tāds, kāds viņš ir, 5) sociālo aktivitāti un sociālo prasmju apguvi.

Konteksta pr. Tas paredz reālu vai simulētu saskarsmes situāciju izmantošanu, kurās informācijas saturs iegūst pilnu jēgu.
 

Kompleksuma pr.

Tas nozīmē to, ka

1) visi runas darbības veidi jāapgūst kopā, 2) jāievēro visu runas darbības veidu savstarpējā iedarbība, 3) katrs runas darbības veids pamīšus ieņem svarīgāko vietu, kamēr pārējie trīs veidi atbalsta un sekmē galvenā uzdevuma izpildi, 4)mācību stunda vai stundu kopa plānojama un vadāma par kompleksu tematiku, 5)stundu caurvij pareizizrunas, semantikas un strukturālais valodas aspekts.

 

Novitātes un variativitātes pr.

Tas paredz vienu un to pašu valodas  materiālu izmantot dažādās situācijās. Iepazītais valodas materiāls dodams jaunās kombinācijās, pievienojot aizvien ko jaunu.

Tas attiecināms uz mācību satura organizēšanu kopumā  gan atsevišķu tematu, gan mācību stundu, gan četru runas darbības veidu plānojumā.

 

 

No Ā.Zaicevas studiju kursa Mācību stundu modelēšana materiāliem

 

 

Advertisements
 
Komentēt

Posted by uz janvāris 12, 2012 in Atziņas

 

Birkas: ,

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: