RSS

Mācību stundu plānošanas vispārīgie jautājumi

12 Jan

PLĀNS

1. Mācību stundu tipoloģija: tradicionālais un inovatīvais / radošais (kognitīvas ievirzes stundas, kreatīva tipa stundas, organizatoriska rakstura stundas, komunikatīvas ievirzes stundas).

2. Stundas tēma, temats, mācību mērķu dažādība, mācību saturs, prognozējamais sadarbības rezultāts, mācību metožu izvēles nosacījumi.

3. Tradicionālu un radošu stundu plānošanas atšķirības.

4. Dažādu mācībsituāciju analīze un modelēšana.

Literatūra

Albrehta Dz. Didaktika. – R.: RaKa, 2001
Beļickis I. Vērtīborientēta mācību stunda. – R.: RaKa, 2000
Laiveniece D.Valodas metodikas didaktiskie jautājumi. – R.: RaKa, 2001
Zaiceva Ā., Ondzule L., Vītola A. Latviešu valoda 5. klasei. Darba burtnīca. II daļa. – R.: Pētergailis, 2005
Реан А., Бордовская Н., Розум С. Психология и педагогика. – СПб: Питер, 2002
Хуторской А.В. Современная дидактика. Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001

 
Komentēt

Posted by uz janvāris 12, 2012 in Stundu plānošana

 

Birkas: ,

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: