RSS

Mācību metožu izvēles nosacījumi

19 Jan

Mācību metožu izvēli galvenokārt nosaka:

 • mācību mērķis un uzdevumi,
 •  mācību saturs.

2. Citi faktori:

 • skolēnu mācību motivācijas līmenis,
 • mācību satura un prasību apjoms,
 • skolēnu iepriekšējā sagatavotība (iepriekšējās mācību prasmes, skolēnu vecums, skolēnu aktivitāte, interese, attiecības starp skolēniem un skolotāju, materiāli tehniskās iespējas, mācību telpas, skolēnu skaits klasē u.c.),
 • skolotāja pārliecība par vienas vai otras metodes efektivitāti,
 • skolotāja prasme izmantot dažādas tehnoloģijas,
 •  alternatīvu iespēju pārzināšana.

3. Mācību metožu izvēles nosacījumi (pēc kursu materiāliem).

 

Metožu izvēles mērķis

Metodes

Skolēnu darbības aktivizēšana Grupu, pāru darbs, lomu spēles, projekti, pētījumi
Ieinteresēšana Prātavētra, spēles, lomu spēles, debates, situāciju analīze
Domāšanas procesu attīstīšana Situāciju analīze, diskusijas, projekti, referāti
Sadarbības prasmju attīstīšana Projekti, diskusijas, grupu darbs, mācību dialogi
Zināšanu lietošana praksē Projekti, laboratorijas darbi, mācību ekskursijas
Paškontroles veicināšana Individuālie uzdevumi, referāti, diskusijas, semināri, projekti
Meklējumdarbības rosināšana Projekti, pētījumi
Līdzatbildības veicināšana par rezultātu Grupu darbs, projekti

(Rubana: 2000; 48 – 49)

4. Mācību metožu izvēle atbilstoši skolēnu vecumposma izziņas darbības īpatnībām.

 

Pamatskolā vēlams izmatot tās metodes, kas

 • ļauj ievērot pusaudžu vajadzības pēc metožu daudzveidības un rada tādu vidi, kas stimulē pusaudžu izziņas aktivitāti, veicina izziņas interesi;
 • māca pusaudžiem mācīties, izmantojot un attīstot prāta, jūtu un gribas spējas, kā arī mācīšanās pieredzi;
 • veicina informācijas uztveri un noturību;
 • padara skolotāju par padomdevēju un mācību darbības līdzorganizētāju;
 • veicina skolēnu mācību darbības pieredzi dažādās sociālajās formās.

 

Vidusskolā mācību metožu izvēle ir veiksmīga, ja metodes

 • palīdz radīt tādu vidi, kas veicina jauniešu garīgo aktivitāti;
 • apmierina skolēnu izziņas interesi un dod iespēju pašrealizācijai mācībās;
 • veicina jauniešu patstāvību un atbildīgu mācīšanos, izmantojot savas prāta, jūtu un gribas spējas un prasmes, kā arī savu mācīšanās un sociālkulturālo kompetenci un pieredzi;
 • sekmē skolēnu patstāvību un pašmācības;
 • dod jauniešiem iespējas izmantot zināšanas, iemaņas un prasmes komunikācijā.

(Maslo: 1998)

 

 

Advertisements
 
Komentēt

Posted by uz janvāris 19, 2012 in Stundu plānošana

 

Birkas:

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: