RSS

Dažādu mācībsituāciju modelēšana: dažas idejas ierosmei

21 Jan
8.klase

Temats.  Uzruna un uzrunas grupa. (St. temats precizējams)

Mērķi.

1. Palīdzēt nostiprināt skolēniem zināšanas par uzrunu un uzrunas grupas jēdzienu, to iederīgu lietojumu saziņā un sekmēt interpunkcijas prasmes pilnveidi.

2. Sekmēt skolēnu radošās un analītiskās domāšanas pilnveidi mācību procesā.

3. Sekmēt skolēnu saziņas kultūras pilnveidi – prasmi klausīties un ieklausīties citos, izteikt un pamatot savu viedokli.

 

Prognozējamais rezultāts.

1. Nostiprina, padziļina zināšanas par uzrunu, uzrunas grupu, to lietojumu un atdalīšanu ar pieturzīmēm tekstā.

2. Domā radoši, prot analizēt savu un cita darbu.

3.Prot klausīties un ieklausīties citos, izsaka savu viedokli, prot to pamatot.

 

Idejas stundas norises izveidei.

Te derētu izcelt arī attieksmes komponentu – uzrunas praktiskā lietojumā macību procesā (ofic.saziņas situācijā) un neofic. saziņas situācijā. Līdz ar to stundā piedāvāto tematu varētu saistīt ar vairāku standartā iekļauto kompetenču saturu: kom. komp. (uzrunas izvēle un lietojums dažādās saziņas situācijās, uzrunas izvēles nosacījumi, saziņas etiķetes respektēšana, attieksmes veidošanās pret nevēlamu uzrunas lietojumu, skolēnu pašu pieredze uzrunas lietojumā u.c.), val. komp. (valodiski daudzveidīgu uzrunas formu veidošana un lietojums saziņā dažādos valodas funkc. stilos, piem., sarunvalodā, lietišķajos rakstos u.c., interpunkcija), sociokultūras komp. (uzrunas formu izvēle un lietojums dažādu kultūru tradīcijās, piem., latviešiem, krieviem, angļiem u.c.). Šādā aspektā stunda patiešām būtu vērtīgs ieguvums gan skolēniem, gan skolotājai, jo stundas novitāte būtu tieši šis kompleksais skatījums. Citādi – atrodi uzrunu, pasvītro uzrunu, ieliec vajadzīgās pieturzīmes neinteresantā teksta fragmentā…

No Ā.Zaicevas studiju kursa Mācību stundu modelēšana materiāliem

 

 

 

Advertisements
 
Komentēt

Posted by uz janvāris 21, 2012 in Paraugi

 

Birkas: ,

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: