RSS

Mācību metode – mācību pietura

26 Jan

Par metodi
Metodes Mācību pietura aizsākumi atrodami jau reformpedagoģijā, piem., Selestīna Frenē pedagoģiskajās
idejās. 1952. gadā angļu pedagogi Morgans un Adamsons izveidoja apļa treniņa (circuit training) metodi kā
treniņa programmu fiziskajām nodarbībām, ko vēlāk ieviesa sporta stundās. Pēc tam to ieviesa arī citos mācību
priekšmetos. Mūsdienās metode ir atpazīstama pēc nosaukumiem “mācību pietura”, “mācību iela” vai “mācību
aplis”.
Izmantojot mācību pieturas metodi, skolēnos tiek sekmēta atbildības veidošanās, pašnoteikšanās, patstāvība,
sociālās attieksmes un mācīšanās kompetence. Skolēns tiek motivēts darboties patstāvīgi. Mācību pieturas
metodes izmantošana nodrošina iespējas mācību procesā izmantot individuālu un diferencētu pieeju katram
skolēnam, ievērojot viņa stiprās puses.
Metodes apraksts
Vairāki uzdevumi par kādu plašu tēmu tiek izvietoti klases telpā dažādās vietās (uz galdiem, pie sienām u. c.)
un numurēti ar cipariem vai burtiem (A pietura, B pietura… 1. pietura, 2. pietura…). Pieturās skolēni strādā
patstāvīgi: individuāli, pāros vai grupās (to nosaka mācīšanās vajadzības). Sociālo formu izvēlas skolotājs,
rakstiski norādot to darba materiālos (piemēram, ar simboliem individuālajam darbam, pāru un grupu darbam).
Par to, kādā secībā skolēni veic uzdevumus mācību pieturās, skolotājs pārrunā stundas sākumā un tikai pēc
tam skolēni veic uzdevumus pieturās. Ir iespējami divi veidi: 1) pieturās ir noteikta izpildāmo uzdevumu secība,
izpildes laiks un norādes par uzdevuma veikšanas sociālajām formām; 2) pieturās pēc uzdevuma izpildīšanas
skolēni brīvi var izvēlēties nākamo pieturu un turpināt patstāvīgi strādāt. Lapa ar pieturvietu sarakstu palīdz
saglabāt pārskatu un organizēti iziet visas pieturas. Skolotāji var izstrādāt obligāti izpildāmos uzdevumus un
papilduzdevumus, tas nozīmē, ka viena daļa no pieturām ir apzīmētas kā obligātas. Tikai pēc obligāto
uzdevumu izpildes skolēni var pievērsties izvēles uzdevumiem.

Mācību pieturas metodiskie soļi:
1. Ievada saruna – mācību stundā tiek pārrunāta darbības norise un noteikumi, izskaidrots par pieturas vietām
vai protokola izmantošanu.
2. Pieturu raksturojums – īsi tiek izskaidrotas visas pieturas un pievērsta uzmanība katras pieturas specifikai
vai problemātikai.
3. Darbība mācību pieturās – patstāvīgs skolēnu darbs ar darba materiāliem un uzdevumiem.
4. Skolēnu sasniegumu vērtēšana – iespējamie veidi: mācību saruna, izmantojot attēlus uz tāfeles, skolēnu
prezentācijas vai patstāvīgi, izmantojot atbilžu lapas.
5. Noslēguma saruna – skolēniem tiek dota iespēja izvērtēt savu paveikto darbu (veikt refleksiju).

Ieteikumi skolotājam
• Jo plašāks ir uzdevumu klāsts, jo daudzveidīgākas iespējas individualizācijai un diferenciācijai. Uzdevumu
sagatavošana var prasīt lielu darbu.
• Vienu vai otru pieturu var sadalīt vairākās daļās ar dažādām sarežģītības pakāpēm (1a pietura, 1b pietura,
1c pietura). Skolēni izpilda uzdevumu tikai vienā no pieturām.
• Ja tiek piedāvātas obligātās un izvēles pieturas, tad “džokera” pieturās vajadzētu izmantot pēc iespējas
skolēnu motivējošākus mācību uzdevumus. Tas nodrošina to, ka skolēni labprātīgi izpildīs papildu
uzdevumus. Piemēram, ļoti piemērotas ir mācību spēles, uzdevumi pie datora vai vizualizācijas uzdevumi.
• Vienā mācību stundā ir ieteicama “obligāto” mācību pieturas forma, jo 40 minūtēs nav laika iziet obligātās un
izvēles pieturas. Ja skolotāja un skolēnu rīcībā ir vismaz divas mācību stundas (dubultā stunda), tad var
piedāvāt obligātos un izvēles uzdevumus.
• Piemērotas ir arī tādas tēmas, kas aptver vairākus mācību priekšmetus.
• Mācību pieturu metode ir vērtīga arī mācīšanās prasmju un darba tehniku apguvē.
Izmantotā literatūra: Müller, F. Lesen und kreatives Schreiben. Weinheim, Beltz, 2007.

Mācību pietura – Autora radošā darbnīca. Stāsts par putniem.
5.–12. klase.
1. pietura
Uzraksti stāsta fragmentu (pirmo rindkopu), kura tēma – putnu dzīve pilsētā!
Ko putns domā? Kā putns jūtas?
2. pietura
Uzraksti vienu salīdzinājumu, kas raksturo attēlā redzamo putnu! Uzraksti to labi salasāmā rokrakstā uz lapiņas,saloki un iemet uz galda esošajā kastītē! (Pēc tam visus salīdzinājumus nolasa, skolēni tos pieraksta un izmanto savam stāstam (to veic mājās.)
3. pietura
Uzraksti uz baltas lapas divus teikumus stāstam, kas raksturotu šo notikumu putnu dzīvē!
Saloki lapu tā, lai redzams būtu tikai otrais teikums! (Katrs skolēns uzraksta stāstam divus teikumus. Tad lapu
saloka tā, lai būtu redzams tikai otrais teikums. Pēc tam lapu paņem nākamais skolēns. Nobeigumā nolasa
stāstu.)
4. pietura.
Uzraksti dialogu, kas norisinās putnu ģimenē!
5. pietura
Uzraksti stāsta nosaukumu!
Uzraksti, kādas personas darbosies stāstā! Kāpēc šīs personas ir nepieciešamas stāstā (īsi raksturo to galveno uzdevumu)?
6. pietura
Uzraksti visīsāko stātu par notikumu putnu dzīvē, kas izjauca līdz šim esošo mierīgo gaisotni!
Pusnaktī… Negaidīti… Viņa paņēma… Kāpēc tas ir…
(Skolēni raksta tekstu, kas sastāv no četriem teikumiem. Teikumu sākumi jau ir doti, skolēnu uzdevums ir
pabeigt teikumus.)
1. pietura
Uzraksti stāsta fragmentu (pirmo rindkopu), kura tēma ir putnu dzīve pilsētā!
Ko putns domā? Kā putns jūtas?
2. pietura
Uzraksti vienu salīdzinājumu, kas raksturo šo putnu! Uzraksti to labi salasāmā rokrakstā
uz lapiņas, saloki un iemet uz galda esošajā kastītē!
3. pietura
Uzraksti uz baltas lapas divus teikumus stāstam, kas raksturotu šo notikumu putnu
dzīvē! Saloki lapu tā, lai redzams būtu tikai otrais teikums! Lapu atstāj nākamajam
rakstītājam!
4. pietura
Uzraksti dialogu, kas norisinās putnu ģimenē!
5. pietura
Uzraksti stāsta nosaukumu!
Uzraksti, kādas personas darbosies stāstā! Kāpēc šīs personas ir nepieciešamas stāstā
(īsi raksturo to galveno uzdevumu)?
6. pietura
Uzraksti visīsāko stāstu par notikumu putnu dzīvē, kas izjauca līdz šim esošo mierīgo
gaisotni!
Pusnaktī…
Negaidīti…
Viņa paņēma…
Kāpēc tas ir…

Advertisements
 
Komentēt

Posted by uz janvāris 26, 2012 in Paraugi

 

Birkas:

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: