RSS

Tag Archives: lietišķie raksti

Stundas mērķu /-a un uzdevumu formulēšana. Mācību rezultātu prognozēšana.

LIETIŠĶIE RAKSTI PAMATSKOLĀ (5. KLASE)

Stundas temats. Sludinājumu izpēte pusaudžu žurnālos.

Stundas mērķi:

1)    radīt iespēju skolēniem pētīt sludinājumus, palīdzēt apkopot iegūto informāciju un mācīties to izmantot ziņojumā;

2)    pilnīgot skolēnu prasmi analītiski domāt sludinājumu izpētes procesā;

3)    palīdzēt kopt skolēnu runātāja, klausītāja  un rakstītāja kultūru.

 

Prognozējamais rezultāts:

1)    zina sludinājumu veidus un valodas līdzekļu lietojumu tajos;

2)    mācās apkopot iegūto informāciju;

3)    mācās uzstāties ar ziņojumu par valodniecisku tematu, ievērojot runātāja un

klausītāja kultūru.

 

 

Stundas temats. Sludinājumu izpēte pusaudžu žurnālos.

Stundas mērķi:

1)    rosināt skolēnus orientēties sludinājumu veidos un valodas līdzekļu lietojumā tajos;

2)    veicināt skolēnu prasmi sadarboties grupā,apkopojot iegūto informāciju par sludinājumiem ziņojuma sagatavošanai.

 

Prognozējamais rezultāts:

1)    ir noskaidroti sludinājuma veidi un valodas līdzekļu lietojums tajos;

2)    skolēni mācās sadarboties informācijas ieguves un apstrādes procesā.

 

Stundas temats. Sludinājumi pusaudžu žurnālos.

Stundas mērķis: izpētīt sludinājumus kā vienu no lietišķo rakstu veidiem pusaudžu žurnālos un mācīties uzstāties ar ziņojumu par iegūto informāciju auditorijā.

Uzdevumi:

1)    noskaidrot sludinājumu veidus pusaudžiem veltītajos žurnālos ,

2)    izpētīt valodas līdzekļu lietojumu sludinājumos,

3)    mācīties atrast un sistematizēt vajadzīgo informāciju,

4)    mācīties uzstāties auditorijas priekšā par valodniecisku tematu, ievērojot runātāja un klausītāja kultūru.

 

Prognozējamais rezultāts:

1)    ir noskaidroti sludinājumu veidi un valodas līdzekļu lietojums tajos;

2)    skolēni mācās atrast un sistematizēt vajadzīgo informāciju par sludinājumiem;

3)    skolēni mācās uzstāties auditorijas priekšā par valodniecisku tematu, ievērojot runātāja un klausītāja kultūru.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
 
Komentēt

Posted by uz janvāris 19, 2012 in Paraugi

 

Birkas: